Image Niet Mijn Schuld

Niet Mijn Schuld

Vanaf 24 april te zien op NPO Start de YouTube kanaal van 3LAB.

De documentaire van ZWART en Klop Media 'Niet Mijn Schuld' werpt een licht op de persoonlijke strijd van individuen zoals Willemijn (24), die in Bristol (Engeland) woont en vanwege gezondheidsredenen niet in staat is fulltime te werken, waardoor ze onder de armoedegrens leeft met een torenhoge schuld van ruim 90.000 euro. Evenzo toont de film het verhaal van Pascal (35), een theatermaker in Vaqueros (Argentinië), voor wie een geldig identiteitsbewijs van levensbelang is vanwege zijn medische behoeften.

Daarnaast deelt een anonieme oud-student uit Curaçao zijn ervaringen, waarbij één administratieve fout resulteerde in een stortvloed aan aanmaningen en zelfs de komst van een deurwaarder, ondanks jarenlange correcte afbetaling. De documentaire streeft ernaar bewustzijn te creëren over de psychologische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van een hoge studieschuld en wil de jonge doelgroep (13-19 jaar) aanmoedigen na te denken over de financiële aspecten van studeren en lenen bij DUO.