Vacature Radio Presentator

Wij zijn Omroep ZWART. Onze missie is om de meest verbindende beweging van Nederland te worden. Zwart is wat je krijgt als je alle kleuren mengt. In plaats van eenvormigheid willen wij variëteit. In mensen, ideeën en uitingen. Een plek waar iedereen zich kan herkennen. Waar iedereen de kans krijgt om zelf programma’s te maken, ongeacht kleur, afkomst, religie, gender, seksuele voorkeur, levensovertuiging of handicap. Wij willen Nederland laten zien hoeveel talent, creativiteit en positivisme er in ons land is, wat nu gemist wordt. Onze missie luidt: Nieuwe helden de krachten geven om een thuis te bouwen voor iedereen.

Wat ga je doen?

De Nacht is ZWART (iedere zondagnacht van 03.00 tot 06.00)

Als presentator op NPO Radio 1 moet je professioneel nieuws kunnen presenteren, achtergronden en verdieping kunnen leveren, maar ook discussies kunnen leiden. Je durft het gesprek aan te gaan. Je bent één van de gezichten van ZWART en dat straal je uit.  

•           Je hebt een demo van je radioprogramma of een goede YouTube presentatie over jezelf. Minimaal één jaar ervaring bij een lokale omroep, een regionale omroep, een nieuwsredactie, internet-station of de Publieke Omroep is een pré.

•           Je hebt een journalistieke achtergrond (bij voorkeur een afgeronde journalistieke opleiding) en redactionele vaardigheden.

•           Je weet hoe je kunt schuiven of bent bereid dat per direct te leren.

•           Je bent aangesloten op de actualiteit, bent geïnteresseerd in de context van nieuwswaardige gebeurtenissen en gaat graag het gesprek aan met de hoofdrolspelers in het nieuws. 

•           Je weet wat er speelt in de wereld van de luisteraar.

•           Je spreekt uitstekend Nederlands en goed Engels, andere talen zijn uiteraard ook welkom.

•           Je wilt de wereld iets vertellen en hebt een eigen perspectief.

•           Je onderschrijft het feit dat rolmodellen essentieel zijn.

•           Je bent in de gelegenheid om minimaal één keer per week naar Hilversum te komen voor opnames.

•           Je bent bereid om tijd en energie te investeren in Omroep ZWART en je eigen ontwikkeling. 

Competenties

Dienstverlenend; Erop gericht zijn anderen te ondersteunen in hun doelen.
Resultaatgerichtheid; Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en resultaten, vasthoudendheid tonen bij tegenslagen.
Contactvaardigheid; In staat zijn om effectief contact te leggen met anderen.
Luistervaardigheid; Belangrijke informatie op kunnen pikken uit mondelinge communicatie: doorvragen ter verduidelijking.
Samenwerken; In samenspel met anderen een effectieve bijdrage leveren aan een gemeenschappelijk doel.
Zelfontwikkeling; Zich bewust zijn van eigen sterke en zwakke punten: bewust aan de eigen ontwikkeling werken.

Waarden

Het is belangrijk dat alle collega’s binnen omroep ZWART aansluiting vinden bij de waarden van de organisatie:

  • Divers;

  • Vernieuwend;

  • Samen;

  • Eenvoud;

  • Transparent.

Dienstverband

Freelance 

Vergoeding

Voor de functie van presentator nachtradio krijg je een vergoeding per aflevering die we met je zullen overleggen.

Interesse?

Mail naar [email protected] met een beknopte motivatie, een recente CV en een presentatie over jezelf waarbij we je kunnen horen (zien mag ook).