Wij zijn Omroep ZWART. Onze missie: nieuwe helden de kracht geven om een thuis voor iedereen te bouwen. Zwart is wat je krijgt als je alle kleuren mengt. In plaats van eenvormigheid willen wij variëteit in mensen, ideeën en uitingen. Een plek waar iedereen zich in kan herkennen. Waar iedereen de kans krijgt om zelf programma’s te maken, ongeacht kleur, afkomst, religie, gender, seksuele voorkeur, levensovertuiging of handicap. Wij willen Nederland laten zien hoeveel talent, creativiteit en positivisme in ons land is, wat nu gemist wordt.

Om deze missie te realiseren zijn wij op zoek naar een Productieleider, die zich met hart en ziel ontfermt over de zeldzaam vernieuwende en buitensporig diverse online programmering van Omroep ZWART:

• Omroep ZWART content platform voor nieuw talent oftewel Ongezien;
• Omroep ZWART podcast;
• Omroep ZWART YouTube-programma;
• Omroep ZWART pilots;
• Omroep ZWART lnstagram live sessies.

Hij/ zij/ hen draagt zorg voor het gehele productieproces: pre-productie, productie en
post-productie.

De Productieleider steekt graag zelf de handen uit de mouwen en werkt nauw samen met een redacteur die verantwoordelijk is voor de inhoud van de producties. Hij/ zij/ hen ondersteunt de redacteur in haar/ zijn/ hun onderzoek naar de verschillende thema’s die belicht worden bij de producties.

De Productieleider werkt met een team van twee trainee producers, die hij/ zij/ hen aanstuurt bij het produceren van de Omroep ZWART online content producties. Hij/ zij/ hen is verantwoordelijk voor een gealloceerd budget, en houdt zich daar strikt aan. Daarbij is hij/ zij/ hen vindingrijk om zorg te dragen voor een hoge productiewaarde binnen het budget, of zelfs onder het budget.

Een belangrijke doelstelling van de productieleider is om relevante content te maken, waarmee het bereik van Omroep ZWART op social media vergroot wordt. Het doel is om het lnstagram kanaal van Omroep ZWART in twee jaar te verviervoudigen. Daarnaast moet het YouTube kanaal opgebouwd worden. Voor dit kanaal richt de productie leider zich op een groei van 100.000 Abonnees in een tijdsbestek van twee jaar.

De Productieleider kan, indien de planning dat toelaat, opdrachten ontvangen van de afdeling marketing, communicatie en sales. Deze opdrachten zijn op projectbasis en hebben een duidelijk begin en eind. Bij elke opdracht wordt gerapporteerd aan de desbetreffende opdrachtgever.

De Productieleider rapporteert aan de Creatief Directeur, die in combinatie met de Zakelijk Directeur de leiding van Omroep ZWART vormt.

Competenties:

• Presteren onder druk 9
Effectief blijven presteren bij hoge werkdruk, tegenslag of teleurstelling.

• Resultaatgericht 7
Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en resultaten, vasthoudendheid tonen bij tegenslagen.

• Structureren 10
Structuur aanbrengen, doorvoeren en vasthouden in de dagelijkse gang van zaken.

• Samenwerken 9
In samenspel met anderen een effectieve bijdrage leveren aan een gemeenschappelijk doel.

• Dienstverlenend 8
Erop gericht zijn anderen te ondersteunen in hun doelen.

* De cijfers achter de competenties functioneren enerzijds als weging van relevantie voor de functie. Anderzijds zijn de cijfers een middel waarmee in het sollicitatie proces beoordeeld wordt op bewuste beheersing van de betreffende competentie.

Verantwoordelijkheden:

• Produceren van oogverblindende en highly engaging Omroep ZWART online content producties;
• Waarborging focus op realiseren content doelstellingen;
• Budgetteren Omroep ZWART content producties;
• Aansturen trainee producers;
• Vergroten van het bereik op YouTube, lnstagram en alle andere relevante platformen van de toekomst.

Waarden omroep ZWART:

Het is belangrijk dat alle collega’s binnen omroep ZWART aansluiting vinden bij de waarden van de organisatie:
• Divers;
• Vernieuwend;
• Samen;
• Eenvoud;
• Transparantie.

Dienstverband:

24 uur – parttime.
De positie bevat een maandelijkse projectvergoeding, op basis van ervaringsjaren en aantoonbare vaardigheden.

Contact informatie: [email protected]