Wij zijn Omroep ZWART. Onze missie: nieuwe helden de kracht geven om een thuis voor iedereen te bouwen. Zwart is wat je krijgt als je alle kleuren mengt. In plaats van eenvormigheid willen wij variëteit in mensen, ideeën en uitingen. Een plek waar iedereen zich in kan herkennen. Waar iedereen de kans krijgt om zelf programma’s te maken, ongeacht kleur, afkomst, religie, gender, seksuele voorkeur, levensovertuiging of handicap. Wij willen Nederland laten zien hoeveel talent, creativiteit en positivisme in ons land is, wat nu gemist wordt.

Om deze missie te realiseren zijn wij opzoek naar een Manager Leden. De Manager Leden is een one (wo)man/ x army die, in samenwerking met het team, ervoor gaat zorgen dat omroep ZWART in 5 jaar 500.000 leden behaalt. De Manager Leden is een data gedreven marketeer die, op basis van scherpe analyses, goed onderbouwde strategische en tactische keuzes maakt. Hij/zij/hen focust zich hoofdzakelijk op leden acquisitie en leden retentie.

De Manager Leden is onderdeel van het management team van omroep ZWART. Dat houdt in dat hij/zij/hen een leidinggevende functie heeft, zelfstandig beslissingen kan nemen en direct rapporteert aan de directie. Daarbij wordt de Manager Leden uiteindelijk in de gelegenheid gesteld om een team op te bouwen. Echter wordt in het begin van de samenwerking verwacht dat hij/zij/hen met een gealloceerd budget de afdelingsdoelstellingen behaald. Deze doelstellingen worden geformuleerd in het Marketing Communicatie & Sales plan, dat wordt opgesteld door de Manager Leden.

Tot slot is de Manager Leden verantwoordelijk voor de oprichting en het management van een omroep ZWART grassroots team. Dit is een groep vrijwilligers die ingezet kan worden voor verschillende harde conversie activiteiten.

Competenties

• Commerciële drive 8
De wil en de kracht tonen om business te genereren.
• Resultaatgericht 9
Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en resultaten, vasthoudendheid tonen bij tegenslagen.
• Analyseren en oordeelsvorming 9
Erop gericht zijn zaken systematisch te onderzoeken.
• Samenwerken 7
In samenspel met anderen een effectieve bijdrage leveren aan een gemeenschappelijk doel.
• Ondernemerschap 8
Nieuwe mogelijkheden zien en/of creëren binnen bestaande of nieuwe kaders.

* De cijfers achter de competenties functioneren enerzijds als weging van relevantie voor de functie. Anderzijds zijn de cijfers een middel waarop in het sollicitatie proces beoordeeld wordt op bewuste beheersing van de betreffende competentie.

Additionele vaardigheden

• SEO
• GoogleAds
• Copywriting is een pre
• Ervaring met adobe creative suite is een pre

Verantwoordelijkheden

• Opstellen en uitvoeren Marketing- Communicatie- & Salesplan
• Optimalisatie conversie
• Optimalisatie retentie
• Opbouwen Marketing Communicatie- & Sales team
• Oprichting en aansturing grassroots team
• Onderdeel managementteam

Waarden omroep ZWART

Het is belangrijk dat alle collega’s binnen omroep ZWART aansluiting vinden bij de waarden van de organisatie:
• Divers
• Vernieuwend
• Samen
• Eenvoud
• Transparantie

Dienstverband:

40 uur – full time

Vergoeding:

De positie bevat een maandelijkse projectvergoeding, op basis van ervaringsjaren en aantoonbare vaardigheden.

Contact: [email protected]