Wij zijn Omroep ZWART. Onze missie: nieuwe helden de kracht geven om een thuis voor iedereen te bouwen. Zwart is wat je krijgt als je alle kleuren mengt. In plaats van eenvormigheid willen wij variëteit in mensen, ideeën en uitingen. Een plek waar iedereen zich in kan herkennen. Waar iedereen de kans krijgt om zelf programma’s te maken, ongeacht kleur, afkomst, religie, gender, seksuele voorkeur, levensovertuiging of handicap. Wij willen Nederland laten zien hoeveel talent, creativiteit en positivisme in ons land is, wat nu gemist wordt.

Om deze missie te realiseren zijn wij op zoek naar een (Eind) Redacteur, die zich met hart en ziel inhoudelijk ontfermt over de zeldzaam, vernieuwende en buitensporig diverse online program­mering van Omroep ZWART:

• Omroep ZWART content platform voor nieuw talent oftewel Ongezien;
• Omroep ZWART podcast;
• Omroep ZWART YouTube-programma;
• Omroep ZWART pilots;
• Omroep ZWART lnstagram live sessies.

Naast de programmering draagt de (Eind) Redacteur zorg voor de algehele redactionele lijn van Omroep ZWART. Hij/ Zij/ Hen waarborgt dat alle uitingen van Omroep ZWART in lijn zijn met de missie en gericht zijn op het realiseren van de organisatie doelstellingen. Daarvoor schrijft de (Eind) Redacteur briefings voor de uitvoerders van de verschillende online programma’s.

De (Eind) Redacteur is een onderzoeker en trendwatcher, die op de hoogte is van alle actualiteiten en relevante ontwikkelingen. Als onderzoeker doet hij/ zij/ hen regelmatig doelgroep analyses, die toegespitst zijn op de interesses van de leden. Aan de hand van statistiek weet de (Eind) Redacteur de conversie en de retentie van nieuwe leden te verbeteren. Daarbij adviseert hij/ zij/ hen de directie over de implementatie van de gewonnen onderzoeksresultaten.

Als trendwatcher richt de (Eind) Redacteur zich op zowel nationale als internationale maatschappelijke ontwikkelingen. De (Eind) Redacteur gebruikt zijn/ haar/ hen bevindingen bij de inhoudelijke keuzes in de programmering. Daarnaast houdt hij/ zij/ hen de directie op de hoogte van alle laatste maatschappelijke trends en ontwikkelingen.

De (Eind) Redacteur werkt nauw samen met de productieleider die verantwoordelijk is voor het productieproces van alle producties. Hij/ Zij/ Hen wordt ondersteund door de productieleider in het onderzoeken van de verschillende thema’s voor de producties. Daarbij denkt de (Eind) Redacteur creatief mee in het bedenken van nieuwe formats.

De primaire focus van de (Eind) Redacteur is het bereiken van 5 miljoen Nederlandstalige met de formats van ZWART, in een tijdsbestek van twee jaar. Al het onderzoek is gericht op het behalen van dit doel.

De (Eind) Redacteur rapporteert aan de Creatief Directeur, die in combinatie met de Zakelijk Directeur de leiding van Omroep ZWART vormt.

Competenties:

• Resultaatgericht 7
Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en resultaten, vasthoudendheid tonen bij
tegenslagen.

• Samenwerken 8
In samenspel met anderen een effectieve bijdrage leveren aan een gemeenschappelijk doel.

• Omgevingsbewustzijn 10
Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen in de omgeving en deze effectief
benutten voor de eigen organisatie.

• Sensitiviteit 9
Herkennen van en inspelen op beweegredenen, motieven en gevoelens van anderen.

• Onderzoeken van drijfveren 9
Het perspectief van anderen achterhalen.

* De cijfers achter de competenties functioneren enerzijds als weging van relevantie voor de functie. Anderzijds zijn de cijfers een middel waarmee in het sollicitatie proces beoordeeld wordt op bewuste beheersing van de betreffende competentie.

Verantwoordelijkheden:

• De inhoud van Omroep ZWART online content producties;
• Waarborging focus op realiseren content doelstellingen;
• Het verrichten van marktonderzoek;
• Budgetteren Omroep ZWART content producties;
• Vergroten van het bereik op Youtube, Instagram en alle andere relevante platformen van de
toekomst.

Waarden omroep ZWART:

Het is belangrijk dat alle collega’s binnen omroep ZWART aansluiting vinden bij de waarden van de
organisatie:
• Divers;
• Vernieuwend;
• Samen;
• Eenvoud;
• Transparantie.

Dienstverband:

24 uur – parttime.

Vergoeding

De positie bevat een maandelijkse projectvergoeding, op basis van ervaringsjaren en aantoonbare vaardigheden.

Contact informatie: [email protected]