Onze missie: nieuwe helden de kracht geven om een thuis voor iedereen te bouwen. In plaats van eenvormigheid willen wij variëteit in mensen, ideeën en uitingen. Een plek waar iedereen zich in kan herkennen. Waar iedereen de kans krijgt om zelf programma’s te maken, ongeacht kleur, afkomst, religie, gender, seksuele voorkeur, levensovertuiging of handicap. Wij willen Nederland laten zien hoeveel talent, creativiteit en positivisme in ons land is, wat nu gemist wordt.

ZWART is hét voorbeeld van een inclusieve maatschappij. Zonder dat we het over ‘een inclusieve maatschappij’ hoeven te hebben. Wij show-don’t-tellen. Voor jou én voor een ander. Iemand die anders kijkt. Anders denkt. Waarover je je kunt verbazen, verwonderen, of zelfs verbijsteren, terwijl je luistert naar dat andere geluid. ZWART laat zien hoe onvoorstelbaar belangrijk het is, dat krachten worden gebundeld, dat culturen elkaar ontmoeten, dat smaken worden verkend, geproefd, gemengd.

Ons doel: gemengde redacties, gemengde boardrooms, gemengde barbecues. Dan is het gelukt. Dan zijn we thuis.